• 6

  • 5

  • 4

  • 3

  • 2

  • 1

4
    ... Aslanger'in resimlerinde ağırlıklı olarak yer alan saray geleneğine göre yetiştirilmiş edalı , zarif ve onurlu güzeller,cariyeler, gözdeler , ikbâller , kadınlar , odalıklar , haseki sultanlar , valide sultanlar , sazendeler ,rakkaseler, çengiler , döneminin kumaşlarından özgün ev ve sokak giysileriyle bizleri bir başka dünyaya , gizemli harem yaşamına götürür ; kalplerimizde değişik duygular uyandırırlar. Onun ustalık , sabır , özen ve hüner dolu tablolarında , kimi zaman bir hamam aleminin düşlerine dalar ; kimi zaman sazende ve hanendelerle bir musiki meclisine katılır ; kimi zaman bir esir kadının pazarlığına biraz da üzülerek kulak misafiri olur ; kimi zaman bir çenginin kıvrak raksıyla kendimizden geçer ; kimi zaman bir cariyenin önünde kalbimizin bir başka türlü çarptığını ya da bir valide sultanın huzurunda gizli gizli heyecanlandığımızı duyumsarız...
    ŞİNASİ ACAR